Team Record Effect
14Colorado 0-0 0
16Texas A&M 0-0 0
22Arkansas 0-0 0
24Texas 0-0 0
34Missouri 0-0 0
37Colorado State 0-0 0
51Texas Christian 0-0 0
64Kansas 0-0 0
88Baylor 0-0 0
90Washington University 0-0 0
117Texas State 0-0 0
124Texas A&M-B 0-0 0
131Houston 0-0 0
132Oklahoma 0-0 0
170Texas-Dallas 0-0 0
190Kansas State 0-0 0